Wat is een coördinator? (What is a Coordinator?)

Overzicht

Een coördinator is een autorisatieniveau voor een specifiek team. Coördinators worden, afhankelijk van de behoeften van een onderneming, op verschillende manieren gebruikt in Shiftboard. Ze kunnen niet gepubliceerde (ontwerp) diensten toevoegen, wijzigen en verwijderen en de volledige kalender bekijken voor hun team. Deze diensten moeten door een manager worden goedgekeurd en gepubliceerd alvorens de diensten zichtbaar worden voor leden. Coördinators hebben ook de toelating om prikkaarten voor leden goed te keuren. 

Coördinators hebben mogelijkheden voor het toewijzen of niet toewijzen van diensten, het maken van rapporten, kunnen berichten versturen naar leden van hun teams en de basiscontactinformatie van deze leden bekijken. Afhankelijk van welke hulpprogramma's zijn ingeschakeld op de website van uw onderneming, kunnen deze mogelijk ook andere taken uitvoeren, zoals het schrijven (maar niet lezen) manager-notities of andere functies. 

Coördinators hebben de meest configureerbare toegang tot alle lidmaatschapsniveaus op Shiftboard. Er zijn opties in de teaminstellingen en algemene instellingen die een site-administrator toelating geven om te bepalen tot welke andere functies coördinatoren toegang hebben.

Volg dezelfde stappen om een persoon aan te wijzen als coördinator om een persoon aan te wijzen als manager van een team. 

Externe gebruikers als coördinators

Een van de unieke functies van Shiftboard is de mogelijkheid om de kalender zichtbaar te maken voor een externe gebruiker, die bovendien ook de mogelijkheid heeft om diensten aan te vragen. Dit is een krachtige functie die veel uitzendbedrijven en opdrachtgevers gebruiken om hun klanten meer hulpprogramma's te bieden, en het helpt ook het personeelsproces te stroomlijnen.

Voorbeeld van externe personeelsleden

Stelt u zich voor dat u de leiding hebt over een uitzendbedrijf voor magazijnpersoneel, StaffCo Staffing, en u twee soorten personen inplant: chauffeurs en laders. Uw twee belangrijkste klanten, Northern Freight en Southern Logistics, vragen beide extra vakantiemedewerkers van StaffCo Staffing. Uw werknemers (chauffeurs en laders) zijn gekwalificeerd om voor Northern Freight of Southern Logistics te werken. In dit geval stelt u uw Shiftboard-site in om vier teams te bevatten:

  • Chauffeurs van Northern Freight
  • Laders van Northern Freight
  • Chauffeurs van Southern Logistics
  • Aders van Southern Logistics

Alle chauffeurs zijn leden van de Northern Freight chauffeurs en Southern Logistics chauffeur teams, en alle laders zijn leden van de Northern Freight laders en Southern Logistics lader teams (behalve misschien een aantal die niet gekwalificeerd zijn voor beiden of ver van en bepaalde locatie wonen). Als een persoon is opgeleid om zowel chauffeur als lader te zijn, kan deze persoon deel uitmaken alle vier de teams. Zowel de chauffeurs als de laders weten elke dag waar ze naartoe moeten omdat ze al hun diensten kunnen zien in de kalender.

De klant bij Northern Freight wordt de coördinator van de teams Northern Freight- chauffeurs en Northern Freigh- laders, terwijl de klant bij Southern Logistics de coördinator zal zijn van de teams Southern Logistics- chauffeurs en Southern Logistics-laders. Dit geeft deze klanten de mogelijkheid om de planningen voor werknemers te bekijken die naar hen worden verstuurd, en de mogelijkheid om diensten aan te vragen door het aanmaken van diensten die niet zijn gepubliceerd.

Deze coördinators kunnen alleen informatie zien die betrekking heeft op hun bedrijf, omdat dit de enige teams zijn waarvoor ze toestemming hebben om ze te bekijken. Tenzij u hen toestaat om andere wijzigingen aan te brengen, kunnen zij uw personeel niet plannen zonder uw goedkeuring.

U bent de manager van de vier teams, waardoor u diensten kunt goedkeuren door ze te publiceren of indien nodig andere wijzigingen kunt aanbrengen. U kunt in realtime zien wie u beschikbaar hebt om een dienst te laten werken en welke open aanvragen u heeft, die nog moeten worden ingevuld. 

Coördinators als helpers bij het plannen

Een coördinator kan worden aangewezen als team manager, maar met minder autorisaties. In dit geval kan de coördinator bestaande diensten bewerken en indien nodig rapporten doorvoeren voordat de definitieve planning door een manager wordt goedgekeurd (en gepubliceerd). Dit is handig als een onderneming meerdere, kleine teams heeft die zichzelf grotendeels kunnen beheren, maar hun personeelsplanning moeten laten ondertekenen om te controleren of deze binnen het budget vallen of aan de speciale vereisten voldoen. 

Coördinators als goedkeurders van prikkaarten

Coördinatoren kunnen toegang krijgen om prikkaarten goed te keuren. Dit is een instelling die voor de gehele site kan worden ingeschakeld door te navigeren naar Instellingen > Toepassingsinstellingen > Tijdopnemer > Coördinators toestaan om prikkaarten goed te keuren=Ja > Bijwerken. Coördinators zien alleen de alleen-lezen versie van de prikkaart en hebben uitsluitend toelating om de prikkaart goed te keuren of een notitie toe te voegen. 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)