Wat is een manager? (What is a Manager?)

Overzicht 

Een manager heeft een autorisatieniveau voor een specifiek team. Managers hebben alle nodige toelatingen om de volledige planning voor hun team uit te voeren. Ze kunnen diensten toevoegen, wijzigen, verwijderen, toewijzen, niet toewijzen, publiceren en niet publiceren op individuele basis of in bulk. Ze kunnen ook rapporten makenberichten versturen naar leden van hun teams, contactinformatie en andere informatie van deze leden bekijken en een aantal updates uitvoeren voor de accounts van personen.

Afhankelijk van welke hulpprogramma's zijn ingeschakeld op de website van uw onderneming, kunnen deze mogelijk ook andere taken uitvoeren, zoals het goedkeuren van prikkaarten, schrijven van manager-notities, goedkeuren en weigeren van ruilacties of aanvragen voor vrije tijd en andere functies.

Afhankelijk van de instellingen op de Shiftboard-site van een onderneming, kunnen managers leden aan hun teams toevoegen of leden verwijderen, meldingen ontvangen over wijzigingen in de diensten van hun team of andere instellingen wijzigen op de pagina met de instellingen van het team. Een van de managers van een team is het primair contact van het team, dat aanvullende e-mails ontvangt voor dat team.

Afhankelijk van de instellingen voor het team, is het voor managers mogelijk om ook andere personen aan te wijzen als manager van hun team. 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)