Teams aanmaken: Overzicht en toevoegen (Creating Teams: Overview and Add)

Teams zijn groepen van personen die gekwalificeerd zijn om bepaalde soorten diensten over te nemen. Een onderneming kan teams op de Shiftboard-site een nieuwe, passende naam geven aan een groep. Veel voorkomende vervangingen zijn personeel, berichten, projecten, programma's, werkgroepen, groepen of ziekenhuizen. Deze worden in onze helpdocumentatie "Teams" genoemd.

Hoe een team toevoegen

 1. Klik op "Teams" in de hoofdnavigatiebalk
 2. Klik in het volgende scherm op "Toevoegen"
 3. Geef het team een titel (vereist) en geef andere informatie zoals een code of beschrijving.
  1. Voor de optie "Automatisch nieuwe accounts aan dit team toevoegen (ja/nee)," moet u nagaan of u al dan niet automatisch nieuwe leden die voor de site zijn aangemaakt aan dit team toevoegt of niet. 
 4. Klik op "Team aanmaken"

Nu er een nieuw team is aangemaakt, is het tijd om leden toe te voegen. 

 1. Klik op het gewenste team
 2. Klik op "Leden toevoegen"
 3. Selecteer de selectievakjes links van de leden die deel moeten uitmaken van dit team
 4. Klik op "Geselecteerde leden toevoegen"

Nuttige tips

 • Houd er bij het maken van teams rekening mee dat deze in silo's staan, wat betekent dat ze op zichzelf staan. Bij het aanpassen van de instellingen en het toevoegen van een lid en rollen aan een team heeft dit geen invloed op een ander team.
 • Per vergissing een team verwijderd? Het is gemakkelijk om dat team te herstellen door te navigeren naar Team > Alle teams > Bekijk verwijderde teams > vink het te herstellen team aan > Herstellen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)