Resetowanie hasła (Password Reset)

Po zarejestrowaniu użytkownika w Shiftboard, zostanie do niego wysłany list powitalny, zawierający tymczasowe hasło oraz instrukcje pierwszego logowania na konto. Po zalogowaniu w Shiftboard, członek może zmienić swoje hasło na dwa różne sposoby.

  1. Pasek nawigacyjny
    1. Najedź kursorem na nazwisko członka na pasku nawigacyjnym.
    2. Wybierz opcję Zmień hasło. Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić nowe hasło.
  2. Profil
    1. Z poziomu konta członkowskiego kliknij przycisk Hasło/PIN. 
    2. Wiadomość e-mail zawierająca link do zresetowania hasła zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Ograniczenia dotyczące hasła

Hasło musi mieć co najmniej osiem (8) znaków. Może zawierać wielkie i małe litery oraz cyfry.

Organizacje mogą mieć nieco inne ustawienia zabezpieczeń, które mogą wymagać zmiany hasła w inny sposób, z różnymi wymaganiami lub w określonym harmonogramie. Twoja organizacja powiadomi Cię, jeśli w witrynie Shiftboard obowiązują jakieś specjalne zasady.


How did we do?