Overzicht autorisatiesniveaus (Permission Levels Overview)

Overzicht

Elk lid van een Shiftboard-site heeft een combinatie van autorisaties op basis van zijn verschillende team lidmaatschappen en een autorisatieniveau dat geldt voor de volledige site. Een persoon kan een combinatie van autorisaties voor verschillende teams hebben. Dit betekent dat iemand die manager is van een team, meer opties heeft voor de planning en de leden van dit team, maar niet voor teams waar ze alleen lid van zijn.

Autorisatiesniveaus op de site

Iedereen op een Shiftboard-site is ofwel een lid ofwel een site-administrator met betrekking tot de gehele site. Personen die managers of coördinators van specifieke teams zijn, zijn meestal leden op site-niveau.

  • Leden hebben als op zichzelf staande personen geen toegang tot instellingen of functies, maar kunnen wel toegang hebben op basis van hun teamautorisaties.
  • Site-administrators hebben algemene toegang en kunnen alles, met inbegrip van financiële en beveiligingsinformatie, op de site bekijken of bijwerken. 

Autorisatiesniveaus voor teams

Elke persoon kan tot een of meer teams behoren. In deze teams is een persoon telkens lidcoördinator, of manager

  • Leden zijn gewone werknemers die hun planning nodig hebben, mogelijk diensten aannemenin/uitklokken, aanvragen voor vrije tijd indienen, hun contactgegevens bewerken en andere persoonlijke updates uitvoeren. Leden kunnen volgens de standaard-instelling echter niet de informatie van iemand anders bekijken. 
  • Coördinators kunnen niet gepubliceerde (ontwerp) diensten toevoegen, wijzigen en verwijderen en de volledige kalender bekijken voor hun team. Coördinators kunnen andere autorisaties hebben op basis van de wijze waarop de Shiftboard-site van een onderneming is geconfigureerd.
  • Managers hebben alle benodigde autorisaties om de volledige planning voor hun team uit te voeren, het maken van rapporten, ze kunnen ook berichten versturen, andere informatie van deze leden bekijken en een aantal updates uitvoeren voor de accounts van personen. Deze kunnen mogelijk ook andere taken uitvoeren, zoals het goedkeuren van prikkaarten, schrijven van manager-notities, goedkeuren en weigeren van ruilacties of aanvragen voor vrije tijd en andere functies.

How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)