Een dienst aannemen (Pick Up A Shift)

Wanneer een planning van een gebruiker beschikbaar wordt, stuurt de manager een melding dat er diensten in de kalender kunnen worden aangenomen. Gebruikers kunnen kiezen voor welke diensten ze graag willen werken. Er wordt een melding naar de manager verstuurd, waarna de dienst in zijn kalender verschijnt als de dienst werd aangenomen.

Hoe een dienst aannemen:

  1. Log in en navigeer nar het kalendertabblad > Planningen.
  2. Ga naar het middengedeelte van de rechterkant van het scherm en selecteer "Dienstweergave" in de dropdown-lijst "Bron".
  3. Diensten die kunnen worden aangenomen verschijnen in rood.
  4. Selecteer een dienst waarin u geïnteresseerd bent en selecteer "Deze dienst aannemen"
  5. Bekijk op de volgende pagina de dienst en klik op "Ja, bevestig deze tijd".
  6. Na bevestiging verschijnt de dienst in groen op de kalender om aan te geven dat de dienst werd aangenomen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)