Rejestracja w witrynie (Registering for a Site)

Omówienie

Wiele organizacji korzysta z funkcji rejestracji Shiftboard, umożliwiając członkom założenie własnego konta. Członkowie będą musieli użyć przeglądarki, aby przejść do adresu strony rejestracyjnej swojej organizacji, co oznacza uzyskanie adresu URL ze strony internetowej organizacji, oferty pracy lub z innego źródła. Po przejściu na stronę rejestracyjną członek musi podać wymagane informacje i przesłać niezbędne dokumenty. Elementy oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe do rejestracji. 

Zatwierdzenie rejestracji

Niektóre organizacje zatwierdzają nowe rejestracje indywidualnie, po dokonaniu przeglądu. Inne organizacje automatycznie zatwierdzają każdego nowego kandydata. Jeśli organizacja zatwierdza rejestracje indywidualnie, procesu przeglądu może trochę potrwać. Ale jeśli proces jest automatyczny, członek otrzyma e-mail potwierdzający, ze statusem i danymi logowania.

Pytania dotyczące statusu rejestracji

Każda organizacja używa systemu rejestracji Shiftboard nieco inaczej. Jeśli członek ma pytania dotyczące statusu rejestracji, powinien skontaktować się z organizacją, do której kandyduje. Zespół wsparcia Shiftboard nie ma dostępu do informacji o statusie rejestracji. 

List powitalny

Po zatwierdzeniu rejestracji i aktywowaniu konta, członkowie otrzymują list powitalny zawierający tymczasowe hasło, adres witryny Shiftboard organizacji oraz – w razie potrzeby – wszelkie inne instrukcje lub informacje. 

Rejestracja w innej witrynie

Wiele różnych organizacji korzysta z witryny Shiftboard do planowania, mierzenia czasu i innych potrzeb. Często zdarza się, że ktoś jest członkiem jednej witryny Shiftboard w ramach pracy, a drugiej w ramach wolontariatu. Osoby mogą rejestrować się jako członkowie wielu witryn Shiftboard, zależnie od potrzeb. Przed rejestracją w drugiej witrynie pamiętaj, aby wylogować się z bieżącej witryny za pomocą przycisku Wyloguj. 

Wiele kont Shiftboard

Konto Shiftboard jest powiązane z adresem e-mail danego członka. Każdy adres e-mail jest uważany za zupełnie nowe konto w Shiftboard. Nie można ich później połączyć. Podczas rejestracji w innej witrynie, członkowie mają do wyboru dwie opcje:

  1. Użyć tego samego adresu e-mail, co w poprzednim koncie Shiftboard. Umożliwi to członkowi logowanie się do wszystkich witryn Shiftboard za pomocą jednego hasła i wysyłanie ​​wszystkich powiadomień na ten sam adres e-mail. Podczas logowania członek Shiftboard zostanie zapytany o stronę, którą chce zobaczyć.
  2. Użyć innego adresu e-mail, aby całkowicie rozdzielić konta Shiftboard. Niektóre organizacje wymagają, aby konto członka nie było współdzielone z żadną inną witryną Shiftboard lub aby członek używał firmowego adresu e-mail. Podczas logowania członkowie są zawsze kierowani bezpośrednio do witryny Shiftboard powiązanej z adresem e-mail, którego używają w tym czasie. W takim przypadku członkowie nigdy nie będą mogli zmienić adresu e-mail, aby dopasować go do adresu używanego dla innego lub obu kont naraz. 


How did we do?