Zawieszenie przez Administratora (Admin Hold)

Omówienie 

Zawieszenie członka przez a to sposób na zachowanie historycznych informacji dotyczących członka, podczas gdy członek nie może się zalogować. Potencjalny przepływ pracy, w którym możesz chcieć zawiesić członka, to czasowy urlop lub zwolnienie. Jeśli zamiast tego usuniesz członka, jego historyczne dane zostaną usunięte.

Zawieszenie członka przez administratora

Aby zawiesić członka, administrator witryny musi otworzyć menu Ludzie > Wszyscy członkowie i wybrać nazwisko członka, który ma zostać zawieszony, a następnie przejść do jego profilu. W prawym dolnym rogu w obszarze Narzędzia zarządzania zmień listę rozwijaną z Dobra pozycja na Zawieszenie przez administratora.

Następnie pojawi się okno, w którym zdecydujesz postępować z przyszłymi zmianami przydzielonymi do zawieszonego członka. Jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe zmiany były niepotwierdzone i nieopublikowane, zmień obie opcje na „Tak”. Jeśli chcesz, aby przyszłe zmiany pozostały niezmienione, pozostaw te ustawienia na „Nie”. Następnie kliknij aktualizację. 

Pojawi się okno potwierdzenia zmiany statusu członka. Jeśli w przyszłości będziesz musiał zmienić go z Zawieszony na Dobra pozycja, wykonaj te same kroki co powyżej, ale wybierz opcję Dobra pozycja w Narzędziach zarządzania.


How did we do?