Dodawanie Zespołów (Adding Teams)

Zespoły to grupy ludzi posiadających kwalifikacje do pracy na zmianach określonego rodzaju. Organizacja może zmienić nazwy zespołów w witrynie Shiftboard na bardziej pasujące do grupy. Popularne zamienniki to: załogi, wpisy, projekty, programy, grupy robocze, grupy lub kliniki. Dla naszych celów są one nazywane zespołami w całej dokumentacji pomocy.

Jak dodać zespół

1. Kliknij Zespoły na głównym pasku nawigacyjnym

2. Na następnym ekranie kliknij Dodaj

3. Nazwij zespół (wymagane) i podaj inne informacje, takie jak kod lub opis.

W przypadku opcji „Automatycznie dodawaj nowe konta do tego zespołu (tak/nie)” rozważ, czy chcesz automatycznie dodawać nowych członków utworzonych w witrynie do tego zespołu, czy też nie. 

 • Przykładowe powody, dla których nie należy tego robić – jeśli zespół jest oparty na umiejętnościach lub działach. 
 • Przykładowe powody, dla których można to robić – jeśli zespół jest typu „cały personel”.

4. Kliknij Utwórz zespół

  Po utworzeniu nowego zespołu nadszedł czas na dodanie członków. 

  1. Kliknij żądany zespół

  2. Kliknij Dodaj członków

  4. Wybierz członków, którzy powinni należeć do tego zespołu

  5. Kliknij Dodaj wybranych członków

  6. Dostosuj zespół zgodnie z potrzebami, dostosowując ustawienia, takie jak podstawowe informacje, członkostwo, rekrutacja itp.

  Pomocne wskazówki

  • Tworząc zespoły pamiętaj, że są one odizolowane, czyli samodzielne. Modyfikowanie ustawień i dodawanie Członków oraz Ról do zespołu nie wpływa na inne zespoły.
  • Przypadkowo usunąłeś zespół? Aby przywrócić zespół, przejdź do menu Zespoły > Wszystkie zespoły > Wyświetl usunięte zespoły > Sprawdź zespół do przywrócenia > Przywróć.

  How did we do?