Uczyń kogoś Administratorem witryny (Make Someone a Site Administrator)

Omówienie

Administratorzy witryny mają globalny dostęp do witryny Shiftboard organizacji i mogą usuwać użytkowników, modyfikować zmiany, aktualizować ustawienia finansowe i ustawienia zabezpieczeń oraz wprowadzać inne modyfikacje w funkcjach i ustawieniach. Jeśli ktoś potrzebuje tylko widoczności harmonogramów wszystkich Zespołów, lepiej uczynić go Menedżerem wszystkich zespołów. Tylko Administratorzy witryny mogą nadawać innym osobom uprawnienia Administratorów witryny.

Jak uczynić kogoś Administratorem witryny

  1. Kliknij ikonę Ustawienia 
  2. Kliknij opcję „Administratorzy witryny”
  3. Zaznacz pole obok osoby, której chcesz nadać uprawnienia Administratora witryny
  4. Zaznacz opcję Administrator witryny
  5. Kliknij „Ustaw poziomy członków” u dołu ekranu.

How did we do?