Wysyłanie listu powitalnego (Sending a Welcome Letter)

W pewnych okolicznościach, po dodaniu do witryny nowych członków, pomija się opcję wysłania listu powitalnego. Z kolei w innych przypadkach menedżerowie i administratorzy witryny wolą wysłać list do określonej grupy, takiej jak zespół, typ profilu itp., i chcą zrobić to jednocześnie.

W jaki sposób wysłać zbiorczy list powitalny

 1. Wybierz Ustawienia > Narzędzia do zarządzania (po prawej stronie ekranu)
 2. Kliknij List powitalny i wybierz Wyślij zbiorczy list powitalny
 3. Na następnym ekranie wybierz jedno z kryteriów, aby określić, którzy członkowie powinni otrzymać wiadomość. 
 4. Wypełnij rozwijane menu (zespół, typ profilu, wyślij do).
 5. Aby przejrzeć i wprowadzić zmiany w liście, kliknij Podgląd. Gdy list powitalny jest gotowy, kliknij Wyślij.

Podgląd/Edycja listu powitalnego

Treść listu powitalnego można trwale edytować przed wysłaniem do członków. Można to zrobić dla wszystkich obszarów witryny Shiftboard. Po edycji zmiany zostaną zapisane, niezależnie od tego, czy list zostanie wysłany z konta członkowskiego, czy z ekranu wysyłania zbiorczego. Aby edytować list powitalny:

 1. Wybierz Ustawienia > Narzędzia zarządzania
 2. Kliknij List powitalny > Podgląd/Edytuj list powitalny i wybierz opcję Edytuj, aby wprowadzić zmiany przed wysłaniem
 3. Po wprowadzeniu zmian kliknij Aktualizuj. Aby zobaczyć, jak wygląda list przed wysłaniem go do członków, kliknij Wyślij do mnie.
 4. Aby zapisać list, kliknij OK.

Obszary dostępne do edytowania w liście powitalnym

 1. Temat: Obszar do edycji tematu listu
 2. Pozdrowienie: Zmień powitanie w liście
 3. Wiadomość: Treść listu, w którym członkowie zostają powitani na stronie i w systemie Shiftboard 
 4. Anuluj lub zaktualizuj: Anuluje lub zapisuje modyfikacje w liście powitalnym


How did we do?