Dodaj zmiany (Add Shifts)

Narzędzie „Dodaj zmiany” to podstawowy sposób ręcznego tworzenia w witrynie Shiftboard pojedynczych lub powtarzających się zmian. Współpracując z zespołem Shiftboard, można dodawać do tego ekranu niestandardowe pola, aby udostępnić i monitorować więcej informacji na temat określonej zmiany. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego z domyślnych pól, sprawdź liczbę na obrazku z odpowiednim objaśnieniem poniżej. 


 1. Zespół lub grupa robocza: Wybierz z listy rozwijanej. Jest to pole wymagane, a każda zmiana może być powiązana tylko z jednym zespołem. 
 2. Przydziel do: Umożliwia bezpośrednie przydzielenie zmiany z tego widoku. W zależności od przepływu pracy, sensowne może być pominięcie przydzielania osób do zmian w tym widoku. Zobacz sekcję Przydzielanie zmian, aby poznać alternatywne sposoby przydzielania ludzi do zmian. 

  UWAGA: Jeśli utworzysz wiele pozycji poprzez ustawienie ilości i przydzielenie osoby z tego ekranu, osoba ta będzie przydzielona do wielu pozycji. 
 3. Ilość: Wybierz liczbę osób lub pozycji, potrzebnych do pracy na tej zmianie. Wartość domyślna to jedna pozycja. 
 4. Temat: Dodatkowe opcjonalne informacje o zmianie, widoczne na pierwszy rzut oka. 
 5. Typy zmian: Ten wybór określa informacje o czasie trwania zmiany i charakterze zmiany.
  1. Zmiana: Dotyczy to „Bloków pokrycia zmiany”. Jeśli ludzie pracują zawsze na tej samej, jak np. trzecia zmiana, która zawsze trwa od 23:00 do 5:00. Zalecamy tu ustawienie „Bloków pokrycia zmiany”. 
  2. W każdej chwili: Ta zmiana jest potrzebna w dowolnym momencie danego dnia. 
  3. Do ustalenia: Tego typu zmiany są oparte na zadaniach, gdzie dana osoba przyjeżdża o określonej godzinie, ale może opuścić stanowisko po ukończeniu zadania. 
  4. Godz. / Min: Ustawia określony czas rozpoczęcia i trwania zmiany. 
  5. Godzina zakończenia: Tradycyjne podejście do zmian, w którym zmiana ma początek i koniec. 
 6. Rola: Jeśli role są ustalane w ramach grupy roboczej, wybierz z listy, czy ta zmiana musi zostać wypełniona przez określoną rolę. To pole jest opcjonalne. 
 7. Lokalizacja: Lokalizacja informacji dotyczących zmiany, takich jak firma lub adres. To pole jest opcjonalne. 
 8. Klient: Jeśli ta zmiana ma przypisany punkt kontaktu lub klienta, jego nazwę i szczegóły można podać tutaj, klikając przycisk „+”. To pole jest opcjonalne. 
 9. Krytyczne: Umieszcza ikonę flagi na tej zmianie, sygnalizując jej pilność i/lub ważność. 
 10. Brak zamian: Zaznaczenie tego pola spowoduje, że nie będzie można umieścić oferty zamiany na Tablicy ofert. Pozostaw to pole niezaznaczone, jeśli zamiany są dozwolone. 
 11. Opcje przydzielania zmian: W kalendarzu można tworzyć zmiany z różnymi preferencjami przydzielania. 
  1. Zezwalaj na wybór: Osoby z wybranego zespołu będą mogły przydzielić się do tej zmiany na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. 
  2. Brak wyboru: Wybór tej opcji umożliwia ręczne wybranie przydzielonej osoby. 
  3. Lista zgłoszeń: Pozwala wyrazić zainteresowanie pracą na danej zmianie, ale planista ma swobodę wyboru preferowanej osoby z listy. 
 12. Pokój / Piętro: Udostępnij szczegóły dotyczące konkretnego pokoju, piętra lub obszaru, w którym odbędzie się ta zmiana. To pole jest opcjonalne. 
 13. Szczegóły: Dodatkowe opcjonalne informacje o zmianie. 
 14. Załącznik: Dokumenty przesłane do menu Dokumenty mogą być udostępniane w tym miejscu jako link. 

  UWAGA: Na jedną zmianę można dodać tylko jeden dokument. 
 15. Powtarzanie zmian: Ustaw schematy powtórzeń w określonym dniu, korzystając z dostępnych opcji. 
 16. Dodatkowe daty: Dodaj dodatkowe unikalne daty, które mogą istnieć poza schematem ustanowionym w menu Zmiany powtarzalne (nr 15)
 17. Zapisz preferencje: Wybierz sposób udostępniania nowo utworzonych zmian w kalendarzu. 
  1. Opublikuj: Publikuje zmianę w kalendarzu dla tego zespołu i jest to widoczne dla uprawnionych członków zespołu. 
  2. Opublikuj i powiadom: Publikuje zmianę w kalendarzu, a następnie powiadamia członków grupy roboczej o tym, że w kalendarzu dostępna jest nowa zmiana, którą można wybrać lub zapisać się na nią. Opcji tej należy użyć przy ustawieniu zmiany jako „Zezwalaj na wybór” lub „Lista zapisów”. 
  3. Zapisz jako nieopublikowane (wersja robocza): Umieszcza zmianę w kalendarzu jako wersję roboczą, która nie jest widoczna dla członków grupy roboczej. Zmianę można opublikować w późniejszym terminie, gdy będzie gotowa. 
  4. Anuluj: Spowoduje brak zapisania i usunięcie informacji. 

How did we do?