Dodawanie członków: Omówienie (Adding Members: Overview)

Istnieje kilka sposobów na pozyskanie nowych członków (użytkowników, pracowników) w witrynie Shiftboard. Administratorzy witryny i menedżerowie mogą ręcznie dodawać konta, tworzyć strony rejestracyjne lub korzystać z szablonu.

Ręcznie

  • Organizacja ma niedobory personelu i nie chce importować informacji do szablonu.
  • Większość członków jest już w systemie i należy dodać kolejnego członka.

Strona rejestracji

  • Przydatna dla organizacji, które „outsoursują” swoich członków (np. potrzebni wolontariusze itp.) lub prowadzą rekrutację w internecie. 
  • Jest to szybki sposób na zbieranie i importowanie różnorodnych danych przy tworzeniu konta.

Szablon

  • Funkcja dobra do importowania wszystkich członków naraz, zwłaszcza jeśli strona została właśnie utworzona.
  • Wygodna do przenoszenia rekordów członków w formie takiej, jak jest.
  • Zespół wsparcia może dostarczyć Ci szablon.


How did we do?