Wybierz zmianę (Pick Up A Shift)

Gdy harmonogram użytkownika stanie się dostępny, menedżer wyśle ​​powiadomienie informujące o tym, że w kalendarzu są zmiany gotowe do wybrania. Użytkownicy będą mogli wybrać, na których zmianach chcą pracować. Powiadomienie zostanie wysłane do menedżera, a zmiana pojawi się w kalendarzu po jej wybraniu.

Jak wybrać zmianę:

  1. Zaloguj się i przejdź do karty Kalendarz > Harmonogramy.
  2. Przejdź do środkowego prawego obszaru ekranu i wybierz Widok zmiany z rozwijanej listy Źródło.
  3. Zmiany dostępne do wybrania są wyświetlane na czerwono.
  4. Wybierz zmianę, która Cię interesuje, oraz opcję „Weź tę zmianę”
  5. Na następnej stronie przejrzyj zmianę i kliknij Tak, potwierdź.
  6. Po potwierdzeniu, zmiana pojawi się na zielono w kalendarzu, co wskazuje, że została wzięta.


How did we do?