Zarejestrowanie/wyrejestrowanie (Clock In/Out)

Niezależnie od tego, czy zmiana jest zaplanowana, czy nie, istnieje wiele sposobów na zarejestrowanie i wyrejestrowanie czasu pracy w Shiftboard. Zarejestrowanie się na zmianie zapewnia, że ​​godziny zostaną doliczone do celów raportowania lub płac. Po zalogowaniu u góry ekranu pojawi się ikona oznaczona „Wyrejestrowany”, której użyjesz do zarejestrowania się na i wyrejestrowania się z zaplanowanej zmiany.

Jak zarejestrować się na zmianie

  1. Kliknij przycisk „Wyrejestrowany” umieszczony nad paskiem nawigacyjnym.
  2. Wybierz zespół lub pozycję, na której się rejestrujesz, a następnie kliknij „Zarejestruj”.
  3. Po pomyślnym zarejestrowaniu na zmianie, po lewej stronie ikony pojawi się zielony dymek, który zaktualizuje się do „Zarejestrowany” co oznacza, że ​​zarejestrowanie czasu pracy powiodło się

Jak wyrejestrować się ze zmiany:

  1. Kliknij przycisk Wyrejestruj nad paskiem nawigacyjnym, a następnie kliknij opcję „Wyrejestruj”
  2. Po wyrejestrowaniu ze zmiany zielony dymek zniknie, a ikona zmieni się na „Wyrejestrowany” co oznacza, że ​​wyrejestrowanie się powiodło.


How did we do?