Kim jest Menedżer? (What is a Manager?)

Omówienie 

Menedżer to  poziom uprawnień specyficzny dla Zespołu. Menedżerowie mają wszystkie uprawnienia potrzebne do przeprowadzenia planowania dla swojego zespołu. Mogą dodawać, zmieniać, usuwać, przydzielać, cofać przydzielenie, publikować i cofać publikację zmian pojedynczo lub zbiorczo. Mogą również generować raportywysyłać wiadomości członkom ich zespołów, przeglądać kontakty tych członków i inne informacje oraz aktualizować konta poszczególnych osób.

W zależności od tego, jakie narzędzia są włączone w witrynie organizacji, Menedżerowie mogą również wykonywać inne zadania, takie jak zatwierdzanie Kart czasowych, pisanie Notatek menedżera, zatwierdzanie i odrzucanie Transakcji lub wniosków o czas wolny oraz inne funkcje.

W zależności od ustawień witryny Shiftboard danej organizacji, Menedżerowie mogą dodawać i usuwać członków ze swoich zespołów, otrzymywać powiadomienia o modyfikacji zmian dla zespołów lub zmieniać inne ustawienia ze strony ustawień zespołu. Jeden z Menedżerów zespołu będzie Głównym kontaktem zespołu, który otrzymuje dodatkowe wiadomości e-mail do tego zespołu.

W zależności od ustawień dla zespołu, Menedżerowie mogą mieć możliwość czynienia innych osób Menedżerami ich zespołu. 


How did we do?