Tworzenie zespołów: Omówienie i dodawanie (Creating Teams: Overview and Add)

Zespoły to grupy ludzi posiadających kwalifikacje do pracy na zmianach określonego rodzaju. Organizacja może zmienić nazwy zespołów w witrynie Shiftboard na bardziej pasujące do grupy. Popularne zamienniki to: załogi, wpisy, projekty, programy, grupy robocze, grupy lub kliniki. Dla naszych celów są one nazywane zespołami w całej dokumentacji pomocy.

Jak dodać zespół

 1. Kliknij Zespoły na głównym pasku nawigacyjnym
 2. Na następnym ekranie kliknij Dodaj
 3. Nazwij zespół (wymagane) i podaj inne informacje, takie jak kod lub opis.
  1. W przypadku opcji „Automatycznie dodawaj nowe konta do tego zespołu (tak/nie)” rozważ, czy chcesz automatycznie dodawać nowych członków utworzonych w witrynie do tego zespołu, czy też nie. 
 4. Kliknij Utwórz zespół

Po utworzeniu nowego zespołu nadszedł czas na dodanie członków. 

 1. Kliknij żądany zespół
 2. Kliknij Dodaj członków
 3. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie członków, którzy powinni należeć do tego zespołu
 4. Kliknij Dodaj wybranych członków

Pomocne wskazówki

 • Tworząc zespoły pamiętaj, że są one odizolowane, czyli samodzielne. Modyfikowanie ustawień i dodawanie Członków oraz Ról do zespołu nie wpływa na inne zespoły.
 • Przypadkowo usunąłeś zespół? Aby przywrócić zespół, przejdź do menu Zespoły > Wszystkie zespoły > Wyświetl usunięte zespoły > Sprawdź zespół do przywrócenia > Przywróć.


How did we do?