Omówienie kalendarza (Calendar Overview)

Istnieje kilka sposobów dodawania zmian w witrynie Shiftboard przez Administratorów witryny i Menedżerów. Aby rozpocząć, wybierz menu Kalendarz > Dodaj. Pojawi się wyskakujące okienko z opcjami. Oto omówienie skutków każdego wyboru: 


 

Dodawaj zmiany jako pojedyncze lub powtarzalne

Za pomocą tej metody dodasz pojedynczą zmianę lub ustawisz powtarzanie dla przyszłych dat z określonymi ustawieniami – wszystko na jednym ekranie.

Przesyłanie zbiorcze/Używanie szablonu

Użyj tej strony, aby pobrać arkusz(e) kalkulacyjny(e) i przesłać wypełniony szablon.

Szybki wpis

Skrócone okno z opcjami podobnymi do „Dodawaj zmiany – pozycje pojedyncze lub powtarzalne”

Powielaj/Skopiuj i wklej w przyszłości istniejący harmonogram

Ta metoda ułatwia kopiowanie zmian utworzonych w pewnym okresie oraz ich powielanie dla dat w przyszłości.

Zdarzenie wymagające potwierdzenia uczestnictwa/zapisu/Urlop

Użyj tej dodatkowej funkcji, aby dodać zdarzenia lub oznaczyć urlopy członków personelu.


Aby uzyskać więcej informacji, należy klikać linki.


How did we do?