Notatki menedżera (Manager Notes)

Omówienie

Funkcja Notatki menedżera ułatwia monitorowanie pracy pracownika, wykonawcy lub wolontariusza. Notatkę lub opinię można powiązać z konkretną zmianą, przydzieloną do konkretnego zespołu lub wykorzystać do ogólnego komentarza.

Menedżerowie mogą tworzyć notatki w profilu członka lub za pomocą szablonu przesyłania zbiorczego. Opinie mają charakter jakościowy z opcjami tagowania, które można filtrować. Narzędzie do oceniania kont dodaje aspekt ilościowy, dając możliwość oceny numerycznej każdej opinii. Shiftboard pokaże średni wynik.

Notatki menedżera są przechowywane prywatnie i są widoczne tylko dla Administratorów witryny i Menedżerów zespołu. Członkowie nigdy nie mogą przeglądać notatek menedżera, niezależnie od poziomu dostępu do witryny. 

Rodzaje opinii

Shiftboard zapewnia możliwość dostosowywania etykiet opinii w systemie. Jest to nie tylko szybki sposób na oznaczenie komentarza lub opinii, ale kolejna informacja, która trafia do raportu. Ułatwia to grupowanie rodzajów opinii i udostępnia kolejną opcję sortowania. Poniżej znajduje się przykład możliwych rodzajów etykiet.

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe są również dostępne w notatkach menedżera. Istnieje wiele różnych pól do wyboru, w tym pole rozwijane tak/nie, niestandardowe rozwijane pola i otwarte pola tekstowe. Każde pole niestandardowe można oznaczyć etykietami, aby odpowiadały ​​potrzebom organizacji. Etykiety można mieszać i łączyć.

Konfiguracja

Link do narzędzia Notatki menedżera pojawia się na stronie Dane kontaktowe każdego profilu. Aby utworzyć rodzaje opinii lub włączyć niestandardowe pola, przejdź do sekcji Ustawienia.

Ustawienia > Ustawienia aplikacji > Notatki menedżera >

Po prawej stronie kliknij „Edytuj rodzaje opinii” lub kliknij > Ustawienia pól niestandardowych >

Zaznacz pole Aktywne i dodaj etykietę oraz odpowiednie wartości.


How did we do?