Zatwierdzanie Zmiany (Acknowledging a Shift)

Narzędzie Shiftboard Zatwierdzanie umożliwia udzielanie odpowiedzi na przydzielenie zmiany przez e-mail lub dwukierunkową wiadomość SMS. Po zatwierdzeniu zmiany, Shiftboard wysyła wiadomość e-mail do głównego kontaktu zespołu, która potwierdza, że ​​wchodzisz na zmianę.

Jak zatwierdzić zmianę

Kiedy przydzielono Ci zmianę, pojawi się ona na liście w kolorze niebieskim, jeśli witryna używa z narzędzi zatwierdzania. Po zatwierdzeniu przydzielenia zmiana zmieni kolor z niebieskiego (niezatwierdzona) na zielony (zatwierdzona).

  1. Wybierz Kalendarz na pasku nawigacyjnym > Harmonogram.
  2. Wybierz zmianę, którą Ci przydzielono. Pojawi się ona na niebiesko.
  3. Po prawej stronie pojawi się okno, kliknij „Zaakceptuj/Odrzuć”.
  4. Zostaniesz przekierowany na stronę, która umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie przydzielonej zmiany. Będziesz mieć również możliwość dodania notatek do zatwierdzenia.
  5. Wybierz jedną z opcji zaakceptuj/odrzuć, a następnie OK. Jeśli zmiana zostanie zaakceptowana, pojawi się na zielono w kalendarzu. Jeśli wybrałeś opcję odrzucenia, przydzielenie zmiany zostanie usunięte, i zmiana zniknie z kalendarza.


How did we do?