Blokowanie zdjęć/awatarów konta (Locking Account Pictures/Avatars)

Blokowanie zdjęć/awatarów konta

Administrator witryny może zmienić ustawienia tak, aby uniemożliwić członkom zmienianie obrazu/awatara konta. W tym celu administrator witryny może dostosować ustawienie w następujący sposób:

  • Ustawienia > Ustawienia ogólne > Zezwalaj członkom na zmianę zdjęcie do konta (awatary) = Nie > Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu tego ustawienia członek nie będzie już widzieć opcji „Zmień zdjęcie” na swoim koncie.


How did we do?