Poziomy uprawnień (Permission Levels)

Każdy członek witryny Shiftboard ma kombinację uprawnień na podstawie różnych członkostw Zespołu, a także uprawnienia dla całej witryny. Dana osoba może mieć kombinację uprawnień w różnych zespołach, więc osoba, która jest Menedżerem jednego zespołu, będzie miała więcej dostępnych opcji dla harmonogramu i członków tego zespołu, ale nie dla zespołów, w których jest tylko członkiem.

Poziomy uprawnień witryny

Wszyscy na stronie Shiftboard są albo Członkami albo Administratorami witryny w odniesieniu do całej witryny. Osoby, które są Menedżerami lub Koordynatorami poszczególnych zespołów, zazwyczaj są członkami na poziomie witryny.

  • Członkowie nie mają dostępu do ustawień ani funkcji na własną rękę, ale mogą mieć dostęp na podstawie uprawnień zespołu.
  • Administratorzy witryny mają globalny dostęp i mogą wyświetlać lub aktualizować dowolne informacje na stronie, w tym informacje finansowe i dotyczące bezpieczeństwa. 

Poziomy uprawnień zespołów

Każda osoba może należeć do jednego lub większej liczby zespołów. W tych zespołach osoba ta może być Członkiem, Koordynatorem lub Menedżerem. 

  • Członkowie to regularni pracownicy, którzy potrzebują mieć dostęp do swojego harmonogramu, mogą chcieć wybierać zmiany, rejestrować i wyrejestrowywać czas pracy, składać wnioski o przyznanie czasu wolnego, edytować swoje dane kontaktowe i dokonywać innych osobistych aktualizacji. Jednak członkowie nie mogą domyślnie wyświetlać informacji o innych osobach. 
  • Koordynatorzy mogą dodawać, zmieniać i usuwać nieopublikowane (robocze) zmiany i wyświetlać cały kalendarz dla swojego zespołu. Koordynatorzy mogą mieć inne uprawnienia w zależności od konfiguracji witryny Shiftboard danej organizacji.
  • Menedżerowie mają wszystkie uprawnienia potrzebne do przeprowadzenia planowania dla swojego zespołu, tworzenia raportów, wysyłania wiadomości, wyświetlania kontaktów i innych informacji oraz dokonywania aktualizacji na kontach użytkowników. Mogą także podejmować inne zadania, na przykład zatwierdzanie Kart czasowych, pisanie Notatek menedżera, zatwierdzanie i odrzucanie Transakcji ub wniosków o przyznanie Czasu wolnego oraz inne funkcje.


How did we do?