Omówienie poziomów uprawnień (Permission Levels Overview)

Omówienie

Każdy członek witryny Shiftboard ma kombinację uprawnień na podstawie różnych członkostw Zespołu, a także uprawnienia dla całej witryny. Dana osoba może mieć kombinację uprawnień w różnych zespołach, więc osoba, która jest Menedżerem jednego zespołu, będzie miała więcej dostępnych opcji dla harmonogramu i członków tego zespołu, ale nie dla zespołów, w których jest tylko członkiem.

Poziomy uprawnień witryny

Wszyscy na stronie Shiftboard są albo Członkami albo Administratorami witryny w odniesieniu do całej witryny. Osoby, które są Menedżerami lub Koordynatorami poszczególnych zespołów, zazwyczaj są członkami na poziomie witryny.

  • Członkowie nie mają dostępu do ustawień ani funkcji na własną rękę, ale mogą mieć dostęp na podstawie uprawnień zespołu.
  • Administratorzy witryny mają globalny dostęp i mogą wyświetlać lub aktualizować dowolne informacje na stronie, w tym informacje finansowe i dotyczące bezpieczeństwa. 

Poziomy uprawnień zespołów

Każda osoba może należeć do jednego lub większej liczby zespołów. W tych zespołach dana osoba może być CzłonkiemKoordynatorem lub Menedżerem


How did we do?