Szablon przesyłania zbiorczego (Shift Bulk Upload Template)

Omówienie

Przesyłanie zmian za pomocą szablonu to szybki i łatwy sposób na dodanie kilku zmian do kalendarza za jednym razem. Administratorzy witryny lub Menedżerowie mogą preferować szablon przesyłania zbiorczego, jeśli pracują z programem Microsoft Excel i już zakończyli zmiany lub chcą dodać wiele zmian jednocześnie.

Jak tworzyć zmiany za pomocą szablonu przesyłania zbiorczego?

1. Kliknij Kalendarz > Dodaj > Przesyłanie zbiorcze/Korzystanie z szablonu

2. Jak pokazano na powyższej ilustracji, wybierz szablon (dostępne szablony widoczne są po prawej stronie). Szablony różnią się ilością szczegółów i informacji wyświetlanych dla każdej zmiany. W każdym szablonie każdy wiersz to jedna zmiana w kalendarzu. Pamiętaj: Podczas dodawania informacji do szablonu upewnij się, że jest zgodny z tym, co jest napisane w nagłówku. Na przykład wpisz datę jako 06/28/2017.

3. Ustawienia szablonu

  • Gdy elementy jeszcze nie istnieją: Podczas tworzenia harmonogramu mogą zostać dodane informacje, które nie są wymienione w witrynie. To ustawienie służy do sprawdzenia, które informacje powinny zostać dodane. 
  • Przy dokonywaniu przydziałów (zmian): Zaznacz pola, które szablon powinien zignorować/zaakceptować.
  • Podczas korzystania z automatycznego przydzielania (zmian): Jeśli korzystasz z opcji automatycznego przydzielania harmonogramu, zaznacz pola, które witryna powinna mieć na uwadze podczas przydzielania zmian członkom.
  • Załaduj poprzednie pokrycie: Zaznacz to pole, jeśli ładujesz zmiany z wcześniejszych dat.
  • Gdy powiązania jeszcze nie istnieją: Zaznacz pola umieszczone w szablonie, które nie są jeszcze wymienione w witrynie.
  • Wysyłaj powiadomienia: Użyj tej opcji, aby powiadomić członków o zakończeniu wczytywania szablonu.

4. Po zakończeniu zapisz plik na pulpicie. Wybierz Przeglądaj > Wybierz plik Excel > Sprawdź zmiany.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, witryna wskaże wiersz i przyczynę. Jeśli przetwarzanie będzie poprawne, wszystkie zmiany będą widoczne w kalendarzu.


How did we do?