Tworzenie zmian: Zdarzenie wymagające potwierdzenia uczestnictwa/zapisu, Urlop (Creating Shifts: RSVP/Sign-Up Event, Holiday)

Narzędzie Zdarzenie z potwierdzeniem uczestnictwa/rejestracyjne, urlop, dostępne w Shiftboard, daje Menedżerom możliwość rozszerzenia funkcjonalności kalendarza i rozróżnienia zdarzeń specjalnych i zmian. 

Tej funkcji można użyć do oznaczenia dnia, w którym organizacja może być zamknięta, na przykład Święto Dziękczynienia itp. Opcja potwierdzenia uczestnictwa jest pomocna podczas publikowania dat i informacji o imprezie dla całej firmy lub dla członków. Narzędzia tego można również używać do ogłaszania szkoleń niezależnie od zmian.

Jak używać 


How did we do?