Strona rejestracji (Registration Page)

Omówienie 

Aby utworzyć i skonfigurować stronę rejestracji, skontaktuj się z opiekunem konta lub wyślij e-mail pod adres support@shiftboard.com, aby rozpocząć proces. Narzędzie Strona rejestracyjna ułatwia grupom osób zapisywanie się na zmiany oferowane przez firmę/organizację oraz dostarczanie szczegółowych informacji za pośrednictwem internetowego formularza. Ponadto, strony rejestracyjne są powiązane z typami profili i tworzone na podstawie informacji sklasyfikowanych w ramach każdego typu. Oto przykład strony rejestracyjnej.


How did we do?