Ręcznie (Manually)

Omówienie: 

W serwisie Shiftboard Administratorzy witryny i Menedżerowie mogą dodawać członków (użytkowników, personel) pojedynczo, podając imię, nazwisko i poprawny adres e-mail. Na tym etapie można również dodać dane ; kontaktowe, takie jak adres i numer telefonu. Dodatkowe informacje mogą zostać dodane później przez Menedżerów/Administratorów witryny lub przez poszczególnych członków.

Jak dodawać członków ręcznie 

  1. Idź do menu Ludzie > Wszyscy członkowie
  2. Kliknij Dodaj członka
  3. Wprowadź wymagane informacje (imię, nazwisko, adres e-mail). W tym widoku wybierz, czy chcesz Wysłać list powitalny po zapisaniu informacji. List może również wysłać później. Jeśli jest to nowy członek, wybierz opcję „Zapisz i nowy”, która załaduje nową stronę profilu, gdzie możesz dodać następnego członka. Jeśli dodajesz informacje do istniejącego profilu, wybierz Zapisz.


    How did we do?