Chat with us, powered by LiveChat

Administratieve wachtrij (Admin Hold)

Overzicht 

Een lid in de administratieve wachtrij plaatsen is een manier om geschiedenisinformatie over een lid te bewaren. Een lid kan niet inloggen wanneer het in de administratieve wachtrij werd geplaatst. Sommige werkstromen waarbij u een lid in de administratieve wilt plaatsen, zijn bijvoorbeeld tijdelijke afwezigheid of beëindiging van het contract. Als u in plaats daarvan een lid hebt verwijderd, wordt zijn geschiedenisinformatie eveneens verwijderd.

Een lid in de administratieve wachtrij plaatsen

Om een lid in de administratieve wachtrij te plaatsen zal een site-administrator eerst naar Personen > Alle leden te gaan en de schermnaam van het lid te selecteren dat in de administratieve wachtrij moet worden geplaatst om vervolgens door te gaan naar het lidprofiel. Wijzig in de rechteronderhoek onder hulpprogramma's de dropdown-lijst van "Goede reputatie" naar "Administratie wachtrij".

Vervolgens wordt een venster getoond waarin u kunt beslissen hoe u verder gaat met toekomstige diensten die zijn toegewezen aan het lid dat in de wachtrij werd geplaatst. Als u wilt dat alle toekomstige diensten onbevestigd en ongepubliceerd zijn, wijzigt u beide selecties in "ja". Als u wilt dat de toekomstige diensten blijven zoals ze zijn, laat deze dan op "nee" staan. Klik vervolgens op bijwerken. 

Er verschijnt een bevestigingsvakje om de statuswijziging van het lid te bevestigen. Als u deze in de toekomst wilt wijzigen van administratieve wachtrij naar goede reputatie, volgt u dezelfde stappen als hierboven, maar selecteert u "Goede reputatie" onder hulpprogramma's voor management.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)