Diensten in bulk bewerken (Edit Shifts in Bulk)

Overzicht

Om wijzigingen aan te brengen voor een groot aantal diensten, is het vaak efficiënter om deze wijzigingen in bulk uit te voeren in plaats van elke dienst afzonderlijk te bewerken. Met het hulpprogramma "Bulkwijziging" van Shiftboard kunnen site-administrators en managers opgeven welke diensten ze willen bewerken en dezelfde wijziging tegelijkertijd op alles toepassen.

Om dit te doen gaat u naar de kalender, selecteert u een van de diensten die u wilt bewerken en klikt u op de knop "Wijzigen" in het detailvenster aan de rechterkant.

Op het volgende scherm klikt u op de knop "Bulkwijziging".

In het volgende scherm kunt u een filter toepassen om aan te geven welke diensten moeten worden gewijzigd. Merk op: Dit is NIET de plaats om wijzigingen in de diensten aan te brengen, dit is een filter om exact aan te geven naar welke diensten u op zoek bent.

Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop "Voorbeeld" onderaan de pagina. Op deze pagina wordt weergegeven welke diensten werden gevonden op basis van de parameters die zijn ingesteld op het vorige tabblad. Gebruik deze stap om ervoor te zorgen dat de diensten die moeten worden bewerkt de juiste zijn. Als dit het geval is, selecteert u de knop "Volgende". Als dit niet het geval is, klikt u op de knop "Selectie wijzigen" om de filters in de vorige stap aan te passen.


Pas bij de laatste stap de wijzigingen toe. Selecteer de te bewerken items en selecteer onder aan de pagina de knop "Ja, wijzigen".

Nadat u op deze knop hebt gedrukt, worden de wijzigingen toegepast op alle geselecteerde diensten.

Nuttige tips

Merk op: Shiftboard heeft geen "ongedaan maken" -functie, wees dus voorzichtig bij het toepassen van wijzigingen in bulk.

Managers kunnen een soortgelijk proces volgen om diensten in bulk te verwijderen, toe te wijzen en niet meer te publiceren.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)