Diensten Toevoegen (Add Shifts)

Het hulpprogramma "Diensten toevoegen" is een eenvoudige, handmatige manier om een afzonderlijke of zich herhalende dienst in uw Shiftboard-site aan te maken. In samenwerking met het Shiftboard-team kunnen aangepaste velden worden toegevoegd aan dit scherm om meer informatie over de specifieke dienst te bieden en te volgen. 

Voor meer informatie over elk van de standaardvelden volgt u het nummer in de onderstaande afbeelding naar de respectieve verklaring onderaan. 


 1. Team of werkgroep: Kies uit de dropdown-lijst. Dit is een verplicht veld en elke dienst kan slechts aan één team worden gekoppeld. 
 2. Toewijzen aan: Vanuit deze weergave kunt u deze dienst direct toewijzen. Afhankelijk van uw werkstroom kan het zinvol zijn om het toewijzen van diensten aan personen over te slaan in deze weergave. Bekijk het gedeelte voor het toewijzen van diensten voor meer informatie over alternatieve manieren om personen toe te wijzen aan diensten. 

  MERK OP: Als u meerdere posities aanmaakt met behulp van de hoeveelheid-instelling en vanuit dit scherm toewijst aan een persoon, wordt deze persoon toegewezen aan meerdere posities. 
 3. Hoeveelheid: Selecteer hoeveel personen of posities nodig zijn om deze dienst over te nemen. De standaard is een posities. 
 4. Onderwerp: Aanvullende, optionele informatie over de dienst om te bekijken in één oogopslag. 
 5. Diensttypen: Deze selectie geeft informatie over de duur en het type van de dienst.
  1. Dienst: Dit verwijst naar "invaldienstblokken". Als personen dezelfde reeks diensten uitvoeren, zoals de derde dienst, die altijd van 11pm - 5am is. We raden aan om deze in te stellen als invaldienstblokken. 
  2. Altijd: Deze dienst is op elk moment van een bepaalde dag nodig. 
  3. Moet nog worden bepaald: Dit type van diensten zijn op taken gebaseerde diensten, waarbij de persoon op een bepaald tijdstip aankomt, maar kan vertrekken wanneer de taak werd afgerond. 
  4. U / min: Stelt een specifieke begintijd in en verbindt deze met de looptijd van de dienst. 
  5. Eindtijd: Traditionele benadering van diensten waarbij de dienst een begin- en eindtijd heeft. 
 6. Rol: Als rollen binnen de werkgroep worden vastgelegd, kiest u uit de lijst of deze dienst moet worden ingevuld door een bepaalde rol. Dit is een optioneel veld. 
 7. Locatie: De informatie over de locatie voor de dienst, zoals een bedrijf of adres. Dit is een optioneel veld. 
 8. Klant: Als deze dienst een contactpunt of klant heeft die hieraan gekoppeld is, kunnen de naam en details worden opgevraagd door op de knop "+" te klikken. Dit is een optioneel veld. 
 9. Kritiek: Plaatst een vlagpictogram op deze dienst om urgentie en / of belangrijkheid aan te geven. 
 10. Geen ruilactie: Door dit vakje aan te vinken kunnen personen deze dienst niet doorgeven aan hun collega's via het ruilbord. Vink dit vakje niet aan wanneer dit is toegestaan. 
 11. Opties voor diensttoewijzing: Binnen de kalender kunnen diensten worden aangemaakt met verschillende toewijzingsvoorkeuren. 
  1. Overnemen toestaan: Personen van het geselecteerde team kunnen zichzelf aan deze dienst toewijzen op basis van "wie het eerst komt, die het eerst maalt". 
  2. Geen overname: Als u deze optie selecteert, kan de toegewezen handmatig worden geselecteerd. 
  3. Inschrijflijst: Geeft personen de kans om interesse te tonen voor het werken in deze dienst, maar de planner heeft de flexibiliteit om de toegewezen persoon van zijn voorkeur uit de lijst te kiezen. 
 12. Ruimte / verdieping: Deel details over een bepaalde ruimte, verdieping of gebied waar deze dienst plaatsvindt. Dit veld is optioneel. 
 13. Details: Aanvullende optionele informatie over de dienst. 
 14. Bijlage: Documenten die naar de Filebox werden geüpload, kunnen in deze ruimte worden gedeeld als een bijgevoegde link. 

  MERK OP: Per dienst kan slechts één document worden toegevoegd. 
 15. Herhalende diensten: Stel herhalingspatronen tot een bepaalde datum in met behulp van de beschikbare opties. 
 16. Aanvullende datums: Voeg aanvullende unieke datums toe die kunnen bestaan buiten het patroon dat werd vastgelegd in herhalende diensten (#15)
 17. Voorkeuren opslaan: Selecteer hoe u deze nieuwe aangemaakte dienst(en) op de kalender deelt. 
  1. Posten: Hierdoor wordt de dienst in de kalender voor dit team gepubliceerd, en is deze zichtbaar voor teamleden die in aanmerking komen. 
  2. Posten & melden: Hierdoor wordt de dienst in de kalender gepost en krijgen de werkgroepleden een melding dat in de kalender een nieuwe dienst beschikbaar is, die kan worden aangenomen of waarvoor men zich kan inschrijven. Deze optie moet worden gebruikt bij het instellen van de dienst naar "Overname toestaan" of "Inschrijflijst". 
  3. Opslaan als niet gepubliceerd (ontwerp): Hierdoor wordt de dienst in de kalender geplaatst als een dienstontwerp en is niet zichtbaar voor werkgroepleden. De dienst kan op een later tijdstip worden gepubliceerd zodra deze gereed is. 
  4. Annuleren: Dit zal de informatie niet opslaan en verwijderen. 

How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)