Chat with us, powered by LiveChat

Overzicht (Overview)

Met het hulpprogramma "Beschikbaarheid" kunnen leden aan Shiftboard laten weten wanneer en in sommige gevallen voor welk team ze kunnen werken. Niet elke onderneming zal de beschikbaarheidsfunctie gebruiken. Bijvoorbeeld ondernemingen die hun leden toestaan om diensten aan te nemen hoeven niet altijd te volgen wanneer personen al dan niet kunnen werken omdat de leden zelf kiezen wanneer ze werken. 

Sommige ondernemingen zullen hun leden toestaan om hun eigen beschikbaarheid toe te voegen, terwijl andere ondernemingen deze mogelijkheid om beschikbaarheid toe te voegen of te verwijderen zullen beperken tot managers of site-administrators. Al deze opties kunnen worden aangepast in de instellingen van de toepassing op het tabblad voor beschikbaarheid.

Shiftboard controleert automatisch beschikbaarheidsgegevens wanneer personen worden toegewezen aan een dienst, zodat leden deze informatie niet zelf hoeven te controleren. Managers en site-administrators kunnen indien nodig deze beschikbaarheidsgegevens overschrijven op het toewijzingsscherm. Het is voor leden die diensten aannemen altijd toegestaan om hun eigen beschikbaarheid te negeren. 

Beschikbaarheid is iets anders dan vrije tijd. Beschikbaarheid is algemeen bedoeld om aan te geven wanneer personen wel of niet kunnen werken vanwege andere verplichtingen zoals werk of school, of als werknemers specifieke, vastgelegde vakantiedagen hebben. Shiftboard's hulpprogramma voor vrije tijd is ontworpen voor het volgen van aanvragen voor vrije dagen, goedkeuring en andere gerelateerde informatie.

Bezet vs. beschikbaar

Elke Shiftboard-site wordt ingesteld om aan te nemen dat iedereen altijd beschikbaar is of dat iedereen altijd bezig is. De meeste ondernemingen gaan ervan uit dat hun leden altijd beschikbaar zijn, maar de site-administrator kan steeds controleren hoe de site wordt ingesteld. Bij het toevoegen van beschikbaarheid, zal Shiftboard altijd de juiste keuze voor de website van een onderneming voorstellen. Als de site aanneemt dat iedereen bezet is, kan niemand worden toegewezen totdat de beschikbaarheidsinformatie voor hen werd ingevoerd. 

Als de site is ingesteld om aan te nemen dat iedereen beschikbaar is, moeten leden aan Shiftboard laten weten wanneer ze bezet zijn. Als de site is ingesteld om aan te nemen dat iedereen bezet is, moeten leden aan Shiftboard laten weten wanneer ze beschikbaar zijn. Het is niet nodig om een bezette tijd toe te voegen wanneer de site aanneemt dat een lid bezet is of een beschikbare tijd wanneer de site reeds aanneemt dat een lid beschikbaar is.

Alle beschikbaarheidsvermeldingen moet ofwel bezette tijden of beschikbare tijden zijn. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de Shiftboard-site werd geconfigureerd. De enige keer dat een lid zowel beschikbare als bezette tijden moet hebben, is wanneer de site werd ingesteld om aan te nemen dat een lid bezet is en deze hebben aangegeven dat ze op sommige dagen beschikbaar zijn omdat ze algemene beschikbaarheid hebben toegevoegd. Maar er is een uitzondering wanneer een lid bezet is op een specieke dag. Elke bezette tijd die ze hebben ingevoerd, heeft altijd voorrang op de beschikbare tijd.

Beschikbaarheid van alle leden

Een manager of site-administrator kan het hulpprogramma "Beschikbaarheid" in het kalendermenu gebruiken om een lijst met alle beschikbaarheidstijden van zijn leden te bekijken. Dit kan helpen om personen te vinden die een specifieke invoer hebben of die informatie onjuist hebben opgegeven. Plaats de muiscursor op een item om te zien wanneer dit werd toegevoegd. 

Introductievideo over beschikbaarheid


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)