Chat with us, powered by LiveChat

Manager-notities (Manager Notes)

Overzicht

De functie "Manager- notities" maakt het eenvoudig om de prestaties van een medewerker, uitzendkracht of vrijwilliger te volgen. De notitie of beoordeling kan worden gekoppeld aan een bepaalde dienst, het werken in een specifiek team of worden gebruikt om algemene commentaar te geven.

Managers kunnen kunnen notities aanmaken in het profiel van een lid door het gebruik van de bulkupload-sjabloon. Beoordelingen zijn kwalitatief, met tagopties die kunnen worden gefilterd. Het hulpprogramma "Accountscores" voegt een kwantitatief aspect toe door de mogelijkheid om aan elke beoordeling een numerieke score te kunnen geven. Shiftboard geeft de gemiddelde score weer.

Manager-notities worden privé gehouden voor anderen en zijn alleen zichtbaar voor site-administrators en teammanagers. Leden kunnen, ongeacht hun toegangsniveau tot de site, nooit hun eigen manager-notities bekijken. 

Beoordelingstypen

Shiftboard biedt de mogelijkheid om de beoordelingsopschriften in het systeem aan te passen. Het is niet alleen een snelle manier om de opmerking of beoordelingen van een opschrift te voorzien, het is ook een andere soort informatie die in het rapport wordt opgenomen. Dit maakt het gemakkelijker om beoordelingstypen te groeperen en geeft een andere optie om te sorteren. Hieronder ziet u een voorbeeld van opschrifttypen die mogelijk zijn.

Aangepaste velden

Aangepaste velden zijn ook beschikbaar in manager-notities. U kunt kiezen uit een groot aantal velden, waaronder het ja/nee dropdown-veld, aangepaste dropdown-lijsten en open tekstvelden. Elk aangepast veld kan worden voorzien van een opschrift om te voldoen aan de behoeften van een onderneming. U kunt alles willekeurig met elkaar combineren.

Instellen

De link naar het hulpprogramma "Manager-notities" wordt weergegeven op de pagina "Contactinfo" voor elk profiel. Als u beoordelingstypen wilt aanmaken of aangepaste velden wilt inschakelen, gaat u naar het instellingsgedeelte.

Instellingen > Toepassingsinstellingen > Manager-notities >

Klik aan de rechterkant op "Beoordelingstypen bewerken" of klik op > Aangepaste veldinstellingen >

Vink het selectievakje "Actief" aan en voeg, indien van toepassing, een opschrift en waarden toe.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)