Ruilbord (Tradeboard)

Overzicht

Met het hulpprogramma "Ruilbord" van Shiftboard kunnen leden hun diensten ruilen met anderen leden. Dit dient voornamelijk om de dienst aan iemand anders door te geven, zonder een manager te betrekken bij dit proces. Zodra dit hulpprogramma op de site is geactiveerd, kan het worden beheerd binnen de teaminstellingen. Opmerking: Hoewel het ruilbord leden toestaat hun diensten aan anderen aan te bieden om voor deze diensten in te vallen, dwing het geen ruilactie af. Met andere woorden, de persoon die de dienst aanneemt, zal niet gedwongen worden om een of meer van zijn diensten op te geven.

Het ruilbord volgt alle regels die site-administrators of managers hebben ingesteld op Shiftboard. Diensten die voor een ruilactie worden aangeboden, zijn alleen zichtbaar voor leden van dat team. De site staat niet toe dat iemand zichzelf dubbel boekt, een dienst waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn aanneemt (rol), of zichzelf naar overuren schakelt.

Hoe ruilbord gebruiken

Ruilbord heeft verschillende instellingen om uit te kiezen:

  • Geen beperkingen--Leden kunnen hun diensten aanbieden om te ruilen en andere leden in hetzelfde team (en dezelfde rol, als deze worden gebruikt) kunnen de diensten aannemen. De manager heeft geen rol of zeggenschap bij deze instelling.
  • Autorisatie vereist--Deze instelling geeft managers de mogelijkheid om goed te keuren welke diensten worden aangeboden om te ruilen. Dit vereist dat een manager toestemming geeft aan het lid dat de dienst op het ruilbord wilt plaatsen. De manager wordt op de hoogte gebracht dat een lid zijn dienst wil aanbieden om te ruilen. Als de dienst eenmaal klaar is om te worden geruild, kan iedereen in het team (die geen conflict of overuren heeft) deze aannemen.
  • Goedkeuring vereist--Geeft de manager zeggenschap over wie de diensten die worden aangeboden mag aannemen. In dit scenario komt elke dienst in aanmerking voor een ruilactie, zodra iemand de ruilactie echter wil accepteren, wordt de manager op de hoogte gebracht en zal deze het lid dat de dienst wil hebben goedkeuren (of niet).
  • Autorisaties en goedkeuringen vereist--Deze instelling vereist dat een manager zowel toestemming geeft voor het ruilen van een dienst als goedkeurt wie de dienst aanneemt. Wanneer een lid een ruilactie wil aanbieden, ontvangt de manager een melding dat iemand een dienst wil ruilen. Nadat toestemming werd verleend, wordt het team op de hoogte gebracht dat er een dienst in aanmerking komt voor een ruilactie. Wanneer iemand de aangeboden dienst wil aannemen, wordt de manager op de hoogte gebracht welke persoon de ruilactie wil aannemen. Zodra de manager het lid dat de dienst accepteert goedkeurt, wordt de ruilactie uitgevoerd en wordt dit weergegeven in de kalender.
  • Ruilacties niet toegestaan--Als een bepaald team of bepaalde teams geen optie hebben om hun diensten aan te bieden om te ruilen, kunnen managers dit team-per-team uitschakelen. Bovendien hebben ze de optie om niet toe te staan dat een specifieke dienst wordt geruild (ongeacht de teaminstellingen) door de optie "Geen ruilactie" voor deze dienst te selecteren. 

Als een dienst kan worden geruild, zien leden een rode link voor de ruilactie. Aangezien alleen de persoon die een bevestigde dienst heeft een ruilactie kan initiëren, ziet alleen deze de rode link voor de ruilactie.

Berichten naar leden sturen

Managers en site-administrators kunnen alle huidige en vroegere ruilacties bekijken door te navigeren naar Perspectief > Ruilbord. Afhankelijk van de instelling van het ruilbord, kunnen managers opties zien om voor een ruilactie een duim omhoog of omlaag (goedkeuren of weigeren) te geven. Vanaf deze pagina kunnen managers en site-administrators rechtstreeks een bericht sturen naar de persoon die de ruilactie aanbiedt, of naar de persoon die de ruilactie aanneemt. 

Instellen

Het ruilbord wordt verstuurd op het team niveau. Elk team kan, afhankelijk van de structuur en behoeften van elk team, anders worden opgezet.

Aanvullende informatie

Om "Ruilbord" op uw site te activeren, neemt u contact op met ons succesteam via support@shiftboard.com.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)