Chat with us, powered by LiveChat

Wekelijkse kalenderweergave en dienstvoorbeeld aanpassen (Customizing Weekly Calendar View and Shift Preview)

Wekelijkse kalenderweergave en dienstvoorbeeld aanpassen

Met beide wekelijkse kalenderweergaven kunt u uw weergaveopties aanpassen en selecteren welke velden in de kalenderweergave worden getoond. Voer de onderstaande stappen uit om uw weergave aan te passen:

 1. Ga naar Kalender > Planningen
 2. Selecteer week
 3. Selecteer de knop "Aanpassen" voor de weergave die u wilt aanpassen.
  1. De tijdsweergave stapelt de diensten in tijdsvolgorde.
  2. Personeelsweergave toont uw personeelsleden aan de linkerkant van de weergave en hun bijbehorende diensten in een rij.
 4. Selecteer voor tijdsweergave de velden die u in de kalender wilt weergeven.
  1. Nadat u alle velden hebt geselecteerd, klikt u op "Opslaan" om uw weergave eenmalig te wijzigen, of u selecteert "Opslaan als site-standaard" om hiervan uw wekelijkse tijdsweergave als standaard te maken.
 5. Voor de personeelsweergave kiest u opnieuw welke velden u in de kalender wilt opnemen. Aan de linkerkant van uw kalender kunt ook de volgorde kiezen voor de manier waarop namen worden gecategoriseerd.
  1. Nadat u alle velden hebt geselecteerd, klikt u op "Opslaan" om uw weergave eenmalig te wijzigen, of u selecteert "Opslaan als standaard" om hiervan uw standaard-personeelsweergave te maken.
 6. Be velden om te selecteren zijn het mobiele nummer van het lid, het onderwerp van de dienst, aangepaste dienstvelden en meer.
  1. Als opmerking zal het selectievakje van het mobiele lid de mobiele telefooninformatie van een lidprofiel naar het dienstvoorbeeld slepen voor een eenvoudige toegang.
 7. Als u ervoor hebt gekozen om uw selecties als standaardinstelling op te slaan, ziet u de volgende keer wanneer u naar uw week- of personeelsweergave gaat, de extra velden die u hebt geselecteerd.

Dienstvoorbeeld aanpassen

Een ander gebied dat kan worden aangepast is het dienstvoorbeeld, dat rechts van de kalender verschijnt zodra u op een dienst klikt. Voer de volgende stappen uit om de hier getoonde velden aan te passen:

 1. Klik op gelijk welke dienst op de kalender
 2. Selecteer weergave-instellingen 
 3. Markeer de selectievakjes van de velden die u in verschillende kalenderweergaven wilt zien. Met behulp van de middelste kolom kan worden aangepast welke velden worden weergegeven in het voorbeeld van de dienstdetails. 
 4. Als u ervoor hebt gekozen om uw selecties op te slaan als site-standaard, ziet u de volgende keer wanneer u naar uw verschillende kalenderweergaven navigeert, de extra velden die u hebt geselecteerd.


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)