Diensten Toewijzen (Assigning Shifts)

De functie "Diensten toewijzen" wordt gebruikt om leden toe te wijzen aan diensten. Het bepalen van de manier waarop een lid wordt toegewezen, kan worden gewijzigd op basis van de behoeften van een onderneming. Opties omvatten (1) bulktoewijzing, (2) afzonderlijk selecteren, (3) auto toewijzing of (4) meerdere aannemen. Team managers hebben toegang tot deze hulpprogramma's en coördinators kunnen hiertoe eveneens toegang krijgen op een team-per-team basis. Het toewijzingshulpprogramma selecteert het lid (leden) die het beste bij de positie passen op basis van de dienstinstellingen.

Hoe een dienst toewijzen 

Klik in de kalenderweergave op een dienst die moet worden toegewezen. Aan de rechterkant verschijnt nu een venster. Klik op "Toewijzen" om naar een pagina te gaan zoals de screenshot hieronder. Vanaf hier zijn er meerdere opties om het juiste lid voor de dienst te kiezen. Voor meer informatie over elke optie volgt u het nummer in de onderstaande afbeelding naar de respectieve verklaring onderaan.

  1. Bulk/massatoewijzing--De functie voor bulktoewijzing wordt het best gebruikt voor het toewijzen van een lid aan dezelfde dienst gedurende een langere tijdsperiode.
  2. Afzonderlijk selecteren--Handig wanneer u slechts één lid moet kiezen. Vouw de dropdown voor het toewijzen aan de linkerkant (screenshot hierboven) uit, selecteer het gewenste lid en klik op "Ja, toewijzen."
  3. Auto-toewijzing--De hulpprogramma voor auto-toewijzingen is het meest geschikt om leden snel toe te wijzen wanneer het er niet toe doet wie aan de dienst wordt toegewezen.
  4. Meerdere aannemen--De functie "Meerdere aannemen" is bedoeld voor situaties waarbij een bepaald lid moet worden toegewezen aan een dienst.

Toewijsbaarheidsvoorkeuren

Tijdens het toewijzen van diensten, ziet u een aantal toewijsbaarheidsvoorkeuren waartussen u heen en weer kunt schakelen, en wijzigt welke leden verschijnen als beschikbaar om toe te wijzen. 

Conflicten toestaan: Shiftboard is standaard ingesteld op het tonen van leden die beschikbaar zijn voor een dienst (dit voorkomt een dubbele boeking). Als manager loopt u echter soms tegen situaties aan waarin u in uw functie een lid dubbel moet boeken. Door "Conflicten toestaan" aan te vinken, kan een manager de standaardinstelling overschrijven en alle teamleden laten verschijnen voor de toewijzing.

Opgegeven als beschikbaar: Als u bij het toewijzen van posities of andere verplichtingen die voorkomen gedurende een bepaalde periode, de optie selecteert om beschikbare personen te filteren op personen die in die periode beschikbaar zijn, worden alleen personen getoond die aan deze criteria voldoen. Houd er rekening mee dat filteren op beschikbaarheid betekent dat een lid zonder items niet wordt getoond in de automatisch gefilterde resultaten omdat Shiftboard ervan uitgaat dat deze beschikbaar zijn. 

Senioriteit in acht nemen: Wanneer "Senioriteit in acht nemen" is aangevinkt, zullen voor een diensttoewijzing leden verschijnen in de volgorde van hun "aanwervingsdatum" op het tabblad "Financieel". 

Leden beperken tot een afzonderlijke dienst per dag: Als u deze optie selecteert, worden de beschikbare keuzes beperkt tot alleen die leden die nog niet in diensten werken, die op deze dag beginnen. 

Overuren toestaan: Als manager hebt u soms situaties waarin u overuren voor een werknemer moet toestaan. Door "Overuren toestaan" aan te vinken, kan een manager de standaardinstelling overschrijven en alle teamleden weergeven voor de toewijzing, zelfs als deze over hun toegestane overuren komen. 

Vrije tijd negeren: Wanneer "Goedgekeurde vrije tijd toestaan" is aangevinkt, worden leden met goedgekeurde vrije tijd niet getoond voor de diensttoewijzing.
Wanneer de functie "Beschikbaarheid" wordt gebruikt om dynamische lijsten met beschikbare personen aan te geven, moeten managers hun leden altijd aanmoedigen om hun beschikbaarheid actueel te houden.

Leden zonder senioriteit overslaan: Door te klikken op "Leden zonder senioriteit overslaan" filtert u leden weg die geen begindatum hebben gekoppeld aan hun account. Met deze instelling kunnen managers diensten aan werkers met senioriteit toewijzen.

Tonen: Door te schakelen tussen de dropdown-opties "Tonen", kunt u ervoor kiezen om coördinators en managers op te nemen in uw toewijzingsselecties.

Profieltype: Met deze dropdown kunt u toegewezen leden uitfilteren op basis van hun profieltype. Nadat u het profieltype hebt geselecteerd, kunt u uitgebreide filters selecteren, zodat u kunt toewijzen op basis van een veld in het profiel. Houd er rekening mee dat open tekstvelden niet verschijnen om te selecteren. In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe de filterselectie er uit zou zien als u kiest voor het toewijzen van leden met het profieltype personeel, die in hun profiel bij computervaardigheden Word hebben geselecteerd. 

Nuttige tips 

Het toewijzen van een lid biedt de optie om dienstconflicten en site-regels voor overuren te negeren zonder de instellingen te veranderen. In het vak "Toewijsbaarheid-voorkeuren" heeft de toegewezene de mogelijkheid om de pool met leden waaruit wordt geselecteerd te filteren in de dropdown-lijst.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)