Chat with us, powered by LiveChat

Aangepaste dienstvelden (Custom Shift Fields)

Aangepaste dienstvelden

Aangepaste dienstvelden geven u de mogelijkheid om aanvullende informatie bij te houden die is afgestemd op uw onderneming bij het samenstellen van diensten. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe deze aangepaste velden worden getoond bij het samenstellen van een nieuwe dienst. 

Aangepaste dienstvelden toevoegen

  1. Site-administrators kunnen een aangepast dienstveld toevoegen door te klikken op Instellingen > Toepassingsinstellingen > Planningen > Aangepaste tekst/Dropdown/Instellingen voor meerdere velden. 
  2. Selecteer het type aangepast veld dat u wilt toevoegen en vink het selectievakje links van het label aan dit om het veld te activeren. Voor meer informatie over wat de velden zoal kunnen, zie hieronder.
    • Tekstvelden: Dit is een open tekstveld waarin u maximaal 40 tekens kunt typen die in de dienst worden getoond. U kunt niet filteren op deze velden in rapporten. Bij het instellen van aangepaste tekstvelden kunt u de autorisatieniveaus selecteren die deze velden kunnen bekijken en bewerken. 
    • Dropdown-velden: Met deze velden kunt u kiezen uit een selectie van standaardopties. Dienstrapporten kunnen worden gefilterd met behulp van aangepaste dropdown-velden voor diensten. 
    • Multipick-velden: Met deze velden kunt u kiezen uit meerdere selecties met hetzelfde opschrift. Als er dus, zoals in het bovenstaande voorbeeld, veel verschillende uniform-stukken voorhanden zijn, kan ik met dit type veld meerdere opties selecteren. Dienstrapporten kunnen worden gefilterd aan de hand van individuele mulipick-selecties. 
  3.  Als u een aangepast tekstveld toevoegt, voert u de opschriftnaam in en selecteert u wie deze velden moet kunnen bekijken en bijwerken > Klik op "Indienen"
  • Als u een dropdown- of multipick-veld toevoegt, voegt u de opschriftnaam en de meervoudige versie van de naam toe > Klik op "Indienen". Eenmaal terug op de pagina met de planningsinstellingen, kiest u opnieuw de veldinstellingen > klik toegestane waarden bewerken > Voeg uw selectie-optie toe. 

Rapporten

Zoals hierboven vermeld, kunt u een rapport voor uw aangepaste dropdown- en mulipick-velden uitvoeren. Om dit te doen gaat u naar Rapporten > Diensten > Dienstplanningen. Selecteer vervolgens de dropdown bij filters en vink het selectievakje aan van het veld waarvoor u wilt filteren. Dit genereert een nieuw selectievakje waarin u de specifieke multipick of dropdown waarde kunt selecteren om op te filteren. Maak uw keuze en klik vervolgens op "Rapport ophalen". 


How did we do?


Powered by HelpDocs