Chat with us, powered by LiveChat

Overzicht en toevoegen (Time Off: Overview and Add)

Overzicht

Met het hulpprogramma "Vrije tijd" van Shiftboard kunnen leden vrije tijd aanvragen en door een site-administrator of manager laten goedkeuren. Nadat de aanvraag werd goedgekeurd, kan het lid niet worden gepland omdat er wordt aangenomen dat het lid werd geboekt. Ook al werd een lid reeds gepland voor een dienst, geeft het systeem het conflict aan en biedt opties, zodat de persoon kan worden verwijderd uit de dienst, waardoor de dienst als beschikbaar wordt weergegeven en/of de dienst niet wordt gepubliceerd.

Er zijn vele manieren om het hulpprogramma "Vrije tijd" te configureren. Dit begint bij een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot deze vragen:

 • Wie wordt op de hoogte gebracht van aanvragen--primair site-contact of primair team-contact?
 • Kunnen leden goedgekeurde aanvragen zien?
 • Zijn categorieën vereist en wat zijn deze (deeltijdwerk, vakantie, afwezigheid vanwege medische of familiale redenen, etc.)?
 • Moet betaald/onbetaald worden getoond en hoe moet dit er standaard uit komen te zien?
 • Wat wordt gerapporteerd als een lid de hele dag selecteert (8 uur, 10 uur, etc.)?

Hoe instellingen voor vrije tijd instellen

Ga naar Instellingen > Toepassingsinstellingen > Vrije tijd. Voor vragen over een instelling klikt u op het vraagteken links voor meer informatie.

Onthoud dat wanneer u de instellingen op de site op gelijk welke manier wilt bijwerken, u op "Update" klikt om de wijzigingen op te slaan.

Voor leden

Leden kunnen via hun profiel vrije tijd aanvragen door te klikken op de tijd in de optie "Vrije tijd" onder "Account toolbox". Nadat u op "Vrije tijd" hebt geklikt, verschijnt een scherm waar de aanvraag kan worden ingevoerd.

Als u meerdere datums invoert, klikt u op "Aanvullende datums" en selecteert u de eerste datum. Tot slot klikt u op "Toevoegen", waarna u dagen blijft toevoegen. Als u klaar bent, klikt u op "Indienen"

Vrije tijd goedkeuren/weigeren

Nadat de aanvraag werd ingediend, ontvangen de respectieve contacten een melding.

Voor het goedkeuren/weigeren van vrije tijd als site-administrator of manager, ga naar Kalender > Vrije tijd. Voor meer informatie over de weergavemogelijkheden voor vrije tijd, volgt u het nummer in de onderstaande afbeelding naar de respectieve verklaring onderaan.

 1. Sectie filteren--Site-administrators en managers kunnen aanvragen goedkeuren of weigeren. Bij het bekijken van aanvragen, kunnen de weergavevoorkeuren worden gewijzigd door ledenaanvragen te filteren op teams, accounts en status. Nadat u de nodige informatie hebt ingevuld, selecteert u "Toepassen".
 2. Goedkeuren/weigeren--Wanneer u klaar bent om de aanvraag van een lid goed te keuren/af te wijzen, vinkt u het vakje naast hun aanvraag aan en klikt u vervolgens op "Goedkeuren of weigeren" Het is ook mogelijk om een reden op te geven. Deze informatie wordt verstuurd naar het e-mailadres van het lid dat aan het account is gekoppeld.
  1. Als u een aanvraag voor vrije tijd weigert, wordt deze weergegeven met een doorhaling in de kalenderweergave, zoals word weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
  2. Bekijk de kalender om te zien hoeveel leden dezelfde vrije dag hebben aangevraagd en wie reeds werd goedgekeurd. Klik op "Downloaden" om deze informatie in een document te bekijken

  How did we do?


  Powered by HelpDocs (opens in a new tab)