Chat with us, powered by LiveChat

Kalender bekijken (Viewing the Calendar)

Overzicht

De Shiftboard-kalender is op elke pagina toegankelijk door het kalendermenu bovenaan het scherm te selecteren. In de kalender worden de diensten rood of groen weergegeven. Groene diensten waarin de naam van een lid is aangegeven, zijn diensten waarvoor een lid is ingepland om te werken. Rode diensten geven aan dat ze nog steeds beschikbaar zijn. Leden kunnen deze beschikbare diensten aannemen of interesse tonen voor het werk.

Leden kunnen in de dienstweergave alleen diensten bekijken voor de teams waartoe ze behoren. Veel ondernemingen gebruiken de weekkalender (hier getoond) als standaard, maar de kalender kan ook op andere manieren worden bekeken. Leden kunnen bijvoorbeeld filters toepassen om alleen diensten te bekijken waarin ze geïnteresseerd zijn, of om over te schakelen naar andere kalendertypen, die beter aan hun behoeften voldoen. 

Kalenderfilters

Leden zien in deze weergave alleen diensten waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Maar als een lid aan vele teams is toegewezen, of als er veel diensten zijn waaruit ze kunnen kiezen, kan de kalender mogelijk meer informatie tonen dan ze eigenlijk willen. 

Filters inschakelen

Shiftboard is ontworpen om alle informatie weer te geven waarvoor een lid toegang heeft en biedt vervolgens filters aan om hen te laten kiezen wat ze willen zien. Het is mogelijk om te selecteren welke filters moeten worden ingeschakeld. In dit voorbeeld is de rolfilter ingeschakeld in het menu voor filters.


Filters gebruiken

Kies de optie(s) om te filteren en klik op de knop "Toepassen" aan de rechterkant. De weergave wordt nu bijgewerkt om alleen diensten te tonen die voldoen aan de geselecteerde zoekcriteria.

De "Personen"-knop maakt het mogelijk om op een specifiek lid te filteren (als toestemming wordt gegeven om de kalender van anderen te bekijken) of voor een specifieke reeks teams.

De filter voor invaldiensten geeft alleen diensten weer die werden aangenomen of die nog beschikbaar zijn.

Filters opslaan

Als u altijd dezelfde filters gebruikt, drukt u de knop "Opmaak opslaan" om al uw filters op te slaan. Als u de volgende keer inlogt, onthoudt Shiftboard de opgeslagen filters en schakelt deze in.

Filters verwijderen

Verwijder het vinkje uit het selectievakje naast ingeschakelde filters om deze één voor één te verwijderen of klik op de knop "Filter verwijderen" om alle filters te wissen.

Kalenderweergaven

Het is mogelijk om de kalender te bekijken per maand, per week volgens tijd (hierboven weergegeven), per week volgens personeel, dag, uren per dag of in een lijstformaat. Verschillende weergaven tonen verschillende informatie op het scherm.

  • De maandweergave toont alleen informatie met een hoog niveau, door te klikken op een dienst wordt meer informatie getoond in het detailvenster aan de rechterkant van het scherm.
  • De weekweergaven kunnen worden aangepast voor een onderneming en kunnen aanvullende informatie weergeven die niet wordt getoond in de bovenstaande voorbeeldkalender.
  • De weekweergave voor tijd toont diensten die zijn gerangschikt volgens de vroegste starttijd tot de laatste starttijd, terwijl in weekweergave voor personeel diensten worden getoond die zijn gerangschikt per persoon, team, rol, klant of ander detail, dat volgens een onderneming het meest geschikt is.
  • De dagweergave bevat meer informatie op het scherm dan de weekweergave, maar wordt enkel dag per dag getoond.
  • De uurweergave is praktisch om diensten te bekijken als balken, die het gemakkelijker maken om de dag te visualiseren. De lijstweergave is zinvol voor het aannemen vele diensten in één keer en is bijzonder nuttig in combinatie met een of meer filters. 

Standaard vs. breedbeeld

Rechts van de knop "Opmaak opslaan" is er een pictogram om te wisselen tussen de standaard- en de breedbeeldversie van de kalender. In de standaardweergave bevindt zich een gedeelte aan de rechterkant van de kalender, waar details over de nu geselecteerde dienst verschijnen. In de breedbeeldweergave wordt het detailgedeelte verwijderd om extra ruimte te maken voor de kalender. 

Andere kalenders

Met de knop "Bron" in de rechterbovenhoek van de kalenderpagina kunt u overschakelen naar andere kalenders. Niet al deze kalenders zijn beschikbaar op elke Shiftboard-site, waardoor sommige van deze opties mogelijk niet beschikbaar zijn.

Dienstweergave

Dit is de standaard kalenderweergave die hierboven wordt getoond. Leden moeten zich in deze weergave bevinden om diensten aan te nemen en de meeste informatie over de diensten te bekijken.

Gedeelde weergave

Met deze weergave kunnen leden zien wie er nog meer aan het werk is. Gedeelde weergave wordt op een team-per-team basis mogelijk gemaakt, waardoor een lid personen kan zien werken voor het ene team, maar niet voor andere teams. 

Weergave vrije tijd

Deze optie is alleen beschikbaar in ondernemingen die het hulpprogramma vrije tijd hebben geactiveerd. Hiermee kunnen leden hun eigen aanvragen voor vrije tijd bekijken in de wachtrij (in rood) of goedgekeurd (in groen). Sommige organisaties bieden leden ook de mogelijkheid om aanvragen voor vrije tijd van andere leden te bekijken.

Verjaardagen

Deze optie is alleen beschikbaar in ondernemingen die verjaardagen bijhouden. De kalender toont uitsluitend verjaardagen in deze weergave, maar niet het geboortejaar of de leeftijd van de persoon. 

Inschrijvingen

Deze weergave is handig om snel diensten met inschrijvingen te vinden. Net als bij de normale weergave, hebben leden bij rode diensten de mogelijkheid om zich in te schrijven, groene diensten geven dan weer aan dat een lid al aan het werk is. Diensten in donkergrijs zijn diegene waarvoor een lid zich heeft ingeschreven, maar waarvoor ze nog niet zijn gekozen. 

Personeelsweergave--breedbeeld

Met behulp van het breedbeeld-personeelsweergave kunnen managers aan de rechterkant van de scherm zien op welke dagen en tijden leden zijn gepland voor de week, evenals de cumulatieve uren die aan hen werden toegewezen. Shiftboard maakt het gemakkelijk om te zien wie in de buurt van overuren komt en wie uren beschikbaar heeft. Onderaan het scherm kunnen managers zien hoeveel totaal aantal uren zijn ingepland en hoeveel niet-toegewezen uren op de kalender blijven staan.

Vanaf de kalender > klik op Week > kies Personeelsweergave > klik op Breedbeeldweergave. 

Probleem bij het bekijken van diensten

Er zijn verschillende redenen waarom een lid geen diensten in de kalender ziet. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

  • Filters controleren--Als een filter is kan het mogelijk zijn dat beschikbare diensten niet worden gezien. Klik op "Filter verwijderen" om alle actuele filters te wissen.
  • Weergave controleren--Een lid kan naar een weergave kijken zonder dat er diensten zichtbaar zijn. Zorg ervoor on de dienstweergave te gebruiken bij het zoeken naar diensten. 
  • Geen diensten om te bekijken--Sommige ondernemingen plaatsen beperkte hoeveelheden diensten die mogelijk al door andere leden werden aangenomen. Neem contact op met uw manager om na te gaan of u zonet een gelegenheid hebt gemist om diensten op aan te nemen. 
  • Teamlidmaatschap--Zorg ervoor dat de naam van het lid wordt vermeld bij ten minste één team. Elke dienst behoort toe aan een team en personen moeten lid zijn van dat team om hun diensten te zien. Leden kunnen toetreden tot andere teams om meer kans op werk te krijgen.

How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)